Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Báo cáo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Báo cáo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
04/08/2016 | Xem chi tiết »
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy Phường về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nghe thời sự định kỳ
21/12/2018 | Xem chi tiết »
 
Tin bài mới nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT