Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của thừa phát lại

Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của thừa phát lại
PHUONG3GOVAP.COM »
21/02/2019 | 02:47
Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của thừa phát lại
TÌM HIỂU CHỨC NĂNG LẬP VI BẰNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

I. Khái niệm vi bằng:

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

II. Thẩm quyền lập vi bằng:

Theo quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự, trừ các trường hợp sau đây:

- Không lập vi bằng các trường hợp liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người là người thân thích của Thừa phát lại.

- Không lập vi bằng các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Không lập vi bằng các trường hợp vi phạm bí mật đời tư, trái đạo đức xã hội.

- Không lập vi bằng các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng, thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp. Không lập vi bằng để chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; không xác nhận chữ ký, bản sao từ bản chính.

- Không lập vi bằng các sự kiện, hành vi nhằm thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng, trừ trường hợp sự kiện, hành vi trái pháp luật do người khác thực hiện ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu lập vi bằng.

- Không lập vi bằng để ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại không trực tiếp chứng kiến hoặc những sự kiện, hành vi chỉ thông qua lời kể của người khác.

- Không lập vi bằng các sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp sự kiện, hành vi đó rõ ràng trái pháp uật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người yêu cầu lập vi bằng.

- Không được cố tình lập vi bằng việc mua bán nhà đất thông qua hình thức ghi nhận việc giao nhận tiền, lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền để che giấu mục đích không phù hợp với quy định của pháp luật.

- Không lập vi bằng các trường hợp bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

- Các "tài liệu chứng minh” kèm theo vi bằng phải được Thừa phát lại thực hiện trong phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng.

III. Phạm vi lập vi bằng:

Thừa phát lại của các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được lập vi bằng các sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố được công khai tại Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

IV. Giá trị pháp lý của vi bằng:

Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu xét thấy cần thiết, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân có thể triệu tập Thừa phát lại để làm rõ tính xác thực của vi bằng.

Theo quy định của pháp luật, vi bằng do Thừa phát lại lập không phải văn bản công chứng, chứng thực và không có giá trị thay thế văn bản công chứng, chứng thực; vi bằng chỉ ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật, diễn ra mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.

* LƯU Ý: VI BẰNG KHÔNG PHẢI LÀ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC; VI BẰNG KHÔNG CHỨNG NHẬN, KHÔNG XÁC NHẬN TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ NHÀ ĐẤT, KHÔNG LÀ CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.

V. Thủ tục lập vi bằng:

- Cá nhân, tổ chức muốn lập vi bằng phải thỏa thuận với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại về việc lập vi bằng.

- Việc lập vi bằng phải do chính Thừa phát lại thực hiện. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại thực hiện việc soạn thảo vi bằng nhưng Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến và chịu trách nhiệm về vi bằng do mình lập.

- Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận của Thừa phát lại phải khách quan, trung thực.

- Vi bằng lập thành 03 bản chính: 01 bản giao người yêu cầu; 01 bản gửi Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập vi bằng; 01 bản lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp kiểm tra, vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại. Vi bằng được xem là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp.

- Việc cấp bản sao vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại - nơi lưu trữ vi bằng thực hiện.

VI. Phân biệt vi bằng với văn bản công chứng:

Tiêu chí

Vi bằng

Văn bản công chứng

Người lập

Thừa phát lại

Công chứng viên

Hành vi thực hiện

Ghi nhận sự kiện, hành vi theo yêu cầu của người yêu cầu lập vi bằng.

Chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Giá trị pháp lý

Vi bằng là nguồn chứng cứ để chứng minh sự kiện, hành vi có diễn ra trong thực tế để bảo vệ cho người yêu cầu lập vi bằng trước Tòa án và trong các quan hệ pháp luật khác.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Hiệu lực

Vi bằng được xem là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp.

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.


Nếu có thông tin cần phản ánh về hoạt động của Thừa phát lại, người dân có thể gọi đến số diện thoại đường dây nóng của Sở Tư pháp (028) 38.223.292 hoặc (028) 38.225.368; thời gian tiếp nhận phản ánh trong giờ hành chính (sáng từ 7g30-11g30 và chiều từ 13g00-17g00) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01/2019Lên đầu trang   Trở lại  
 
Thông tin tuyên truyền
công văn 2664 của UBND quận Gò Vấp về triển khai học nghề cho đồng bào dân tộc thiểu sô - 13/06/2019
Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của thừa phát lại - 21/02/2019
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CHO CÔNG DÂN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ - 15/01/2019
THÔNG BÁO Về việc triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 9 năm 2018 - 23/11/2018
Hãy cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại - 29/08/2018
Chiêu trò kêu gọi "Tổng biểu tình" - đừng kéo mây đen về giữa trời quang - 29/08/2018
Bản tin tuyên truyền về đổi mã mạng di động - 07/08/2018
Vai trò, ý nghĩa và nội dung ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - 24/07/2018
Tuyên truyền về các dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động - 10/07/2018
Về tuyên truyền các dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động - 10/07/2018
Vì cuộc sống tươi đẹp kiên quyết bài trừ ma túy - 19/06/2018
Một số nội dung về luật an ninh mạng - 16/06/2018
Tài liệu tuyên truyền đến các anh chị em Công Nhân - 14/06/2018
Một số nội dung liên quan đến dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (vân đồn, bắc vân phong, phú quốc) - 14/06/2018
Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm phường 3 tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 và tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường - 02/05/2018
THÔNG BÁO Tuyên truyền, khắc phục tình trạng lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị - 12/04/2018
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KÉO DÀI CHUẨN DECT 6.0 TẠI VIỆT NAM - 30/10/2017
TRIỂN KHAI DỰ ÁN CẦU VƯỢT THÉP NÚT GIAO THÔNG NGUYỄN THÁI SƠN – NGUYỄN KIỆM - 30/05/2017
Công văn số 858 của Sở TT-TT về tuyên truyền, kiểm tra thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ - 30/05/2017
Công văn về việc hỗ trợ tuyên truyền, vận động Người dân đăng ký bốc mộ trong dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa - 28/11/2016
Trang 1/2: 1, 2  Sau
 
Tin bài mới nhất
Ban Thường vụ Đoàn phường phối hợp với Khoa Luật Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ 134
Ban Thường vụ Đoàn phường phối hợp với Khoa Luật Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ 134 - 18/11/2019
ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG 3 PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG 3 PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - 14/11/2019
PHƯỜNG 3 TIẾP TỤC THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN ATGT NĂM 2019
PHƯỜNG 3 TIẾP TỤC THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN ATGT NĂM 2019 - 17/10/2019
PHƯỜNG 3 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019
PHƯỜNG 3 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2019 - 17/10/2019
HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG PHỐI HỢP VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ” TẠI ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC – KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG PHỐI HỢP VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ” TẠI ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC – KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - 17/10/2019
CỤM THI ĐUA SỐ 3, 4 - PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 VỚI CHỦ ĐỀ “CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN CHỈ LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG, KHÔNG THỂ CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC”
CỤM THI ĐUA SỐ 3, 4 - PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 VỚI CHỦ ĐỀ “CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN CHỈ LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG, KHÔNG THỂ CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC” - 17/10/2019
CỤM THI ĐUA SỐ 1, 2 PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN - TỪ TẤM GƯƠNG ĐẾN NIỀM TIN
CỤM THI ĐUA SỐ 1, 2 PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 "CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN - TỪ TẤM GƯƠNG ĐẾN NIỀM TIN" - 17/10/2019
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG VỚI CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN TẠI CHÙA LÂM QUANG
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG VỚI CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN TẠI CHÙA LÂM QUANG - 09/10/2019
PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY PHƯỜNG VÀ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ, CẢM TÌNH ĐẢNG NĂM 2019
PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY PHƯỜNG VÀ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ, CẢM TÌNH ĐẢNG NĂM 2019 - 09/10/2019
Đoàn phường 3 phối hợp với công ty FPT Telecom Chi nhánh Gò Vấp tiến hành ra quân dọn vệ sinh và treo các banner tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông tại khu vực đất trống trước công
Đoàn phường 3 phối hợp với công ty FPT Telecom Chi nhánh Gò Vấp tiến hành ra quân dọn vệ sinh và treo các banner tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông tại khu vực đất trống trước công - 03/10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT