Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Thành viên Ủy ban Nhân dân

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

 STTHÌNH
ẢNH 
 HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI
 EMAIL

 01
 


Võ Minh Trí
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

0913.669.238 
Email: Minhtri071073@gmail.com


 02
 
 Võ Thị Xuân Danh
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
(Phụ trách khối Hành chính kinh tế)

0936.050.686
Email: Xuandanh1983@yahoo.com


 03
 
Lê Đình Bảy
 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
(Phụ trách khối đô thị)

0909.253.579
Email: Lebay1979@gmail.com 


 04
 
Nguyễn Ngọc Oanh
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
(Phụ trách khối Văn hóa - Xã hội ) 


Email: nnoanh@govaphcm.gov.vn 
 

05
 
Hồ Văn Vui
Thành viên ủy ban nhân dân
Trưởng Công an Phường 
 
 
06
 
Lê Minh quang
 Thành viên ủy ban nhân dân
Phường đội trưởng
 

 
Tin bài mới nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT