Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân phường 3  khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021
PHUONG3GOVAP.COM »
06/06/2018 | 09:11
Sáng ngày 29/12/2017, Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ sáu tại Hội trường UBND phường.

Đến tham dự kỳ họp có ông Lê Thông Phang - UVTV/ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy/ Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp, ông Võ Tấn Tài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, ông Lê Đình Bảy - ĐUV/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, các đồng chí Bí thư các chi bộ khu phố, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường, khu phố trưởng 17 khu phố và 32 đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Ông Nguyễn Chí Kiên - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường phát biểu Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Bà Võ Thị Xuân Danh - ĐUV/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018.

 Ông Võ Minh Trí - Phó Bí thư/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo cáo ước thc hin thu - chi ngân sách năm 2017 và thông qua Tờ trình về d toán thu - chi ngân sách năm 2018.

 Bà Nguyễn Thị Cường - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo thẩm tra các Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường.

 Ông Nguyễn Xuân Lộc - Trưởng Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra các Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường.

Ông Vũ Anh Tài - Chủ tịch UBMTTQ VN phường thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền phường năm 2017. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân phường.

 Đào Thị Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường; Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân về chương trình hot đng năm 2018; T trình v d kiến t chc các kỳ hp thường l năm 2018.

 Kỳ họp thứ sáu đã tổ chức thảo luận và chất vấn các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường tập trung vào chuyên đề: Tình hình lắp đặt camera tại khu dân cư và kết quả trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn phường. Một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. 

Căn cứ Quyết định số 4680/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về điều động cán bộ; Ch tch Hi đng nhân dân thông qua t trình v gii thiu nhân s đ bu c chc danh Ch tch y ban nhân dân phường nhim kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Xuân Bình.


Kỳ họp thứ sáu đã biểu quyết thông qua Ngh quyết v nhim v kinh tế - văn hóa - xã hi năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

* V kinh tế - ngân sách:

- Thu ngân sách: vượt ch tiêu qun giao trên 7%.

- Vn đng h kinh doanh chuyn thành mô hình doanh nghip: 86.

* V qun lý đô th, tài nguyên và môi trường:

- Duy trì h dân được cp nước sch: 100%.

- Duy tu, nâng cp hm: t 6 đến 8 tuyến, no vét 100% các h thng thoát nước được đ ngh.

- Qun lý ngun thi: phn đu đt 100%.

- Vn đng bc m, ci táng: phn đu 12 khu tr lên.

- Không đ xy ra tình trng xây nhà không phép, sai phép.

- Thc hin tt công tác sp xếp, lp li trt t lòng đường, va hè, đc bit ti các tuyến đường trng đim; các khu kinh doanh, mua bán t phát.

* V văn hóa - xã hi:

- 17/17 khu ph được ghi nhn đt chun "Khu ph văn hóa”; phường được ghi nhn đt chun "Văn minh đô th”.

- Phường đt chun "Phù hp vi tr em”.

- T l h nghèo dưới 0,3% và t l h cn nghèo dưới 0,6%.

- Trm Y tế phường tiếp tc đt chun B Tiêu chí Quc gia.

- Tc đ tăng dân s t nhiên: 0,29%.

- Tr trong đ tui được tiêm chng theo chương trình quc gia: 100%.

- T l tham gia Bo him y tế: đt trên 95%.

- Tham gia hiến máu tình nguyn: trên 350 lượt người.

- T l nhân dân tham gia rèn luyn thân th thường xuyên: trên 40%.

- Tr em t 3 đến 5 tui vào mu giáo: trên 92%; tr em trong đ tui vào tiu hc và trung hc cơ s: 100%; không có tr em trong đ tui b hc; tiếp tc đt chun thành ph v ph cp bc trung hc.

* V quc phòng - an ninh:

- Tuyn chn và gi công dân nhp ngũ: hoàn thành 100%; có đng viên (chính thc) tình nguyn.

- Phm pháp hình s: kim chế dưới 5 v/10.000 dân; T l khám phá án hình s: trên 72%; 100% tin báo t giác ti phm được x lý theo đúng thm quyn. 

- Xây dng T dân ph "An toàn v an ninh trt t”: trên 95%; Khu ph an toàn, không có ti phm n náu: 01 - 02 khu ph; Khu ph có ti phm n náu, phát hin nhanh: 02 - 03 khu ph.

* V công tác ci cách hành chính:

H sơ giao dch (trên tt c lĩnh vc) ca Nhân dân đúng quy trình, quy đnh, đúng thi gian; không đ xy ra tr hn (mang tính ch quan).

T l hài lòng ca khu ph, t dân ph, người dân khi giao dch: trên 98%.

Và thông qua Ngh quyết v d toán thu - chi ngân sách năm 2018; Ngh quyết v chương trình hot đng năm 2018 ca Hi đng nhân dân phường; Ngh quyết v t chc các kỳ hp thường l năm 2018 ca Hi đng nhân dân phường; Ngh quyết v công nhn kết qu bu c nhân s Ch tch y ban nhân dân phường nhim kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Xuân Bình. 

Ông Nguyễn Chí Kiên phát biểu diễn văn Bế mạc kỳ họp thứ sáu.

 
Kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Lên đầu trang   Trở lại  
 
Hoạt động
Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 - 22/08/2016
Đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường tiếp xúc cử tri phường 3 sau kỳ họp lần thứ nhất, trước kỳ họp lần thứ hai hội đồng nhân dân quận, phường khóa X - 13/09/2016
Kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 - 08/09/2016
KỲ HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 - 11/01/2017
Kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 - 06/06/2018
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp, Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - 15/01/2019
Kỳ họp thứ tám của Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 - 08/08/2018
Kỳ họp thứ chín của Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 - 14/01/2019
 
Tin bài mới nhất
Ban Thường vụ Đoàn phường phối hợp với Khoa Luật Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ 134
Ban Thường vụ Đoàn phường phối hợp với Khoa Luật Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ 134 - 18/11/2019
ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG 3 PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG 3 PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - 14/11/2019
PHƯỜNG 3 TIẾP TỤC THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN ATGT NĂM 2019
PHƯỜNG 3 TIẾP TỤC THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN ATGT NĂM 2019 - 17/10/2019
PHƯỜNG 3 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019
PHƯỜNG 3 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2019 - 17/10/2019
HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG PHỐI HỢP VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ” TẠI ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC – KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG PHỐI HỢP VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ” TẠI ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC – KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - 17/10/2019
CỤM THI ĐUA SỐ 3, 4 - PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 VỚI CHỦ ĐỀ “CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN CHỈ LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG, KHÔNG THỂ CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC”
CỤM THI ĐUA SỐ 3, 4 - PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 VỚI CHỦ ĐỀ “CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN CHỈ LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG, KHÔNG THỂ CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC” - 17/10/2019
CỤM THI ĐUA SỐ 1, 2 PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN - TỪ TẤM GƯƠNG ĐẾN NIỀM TIN
CỤM THI ĐUA SỐ 1, 2 PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 "CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN - TỪ TẤM GƯƠNG ĐẾN NIỀM TIN" - 17/10/2019
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG VỚI CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN TẠI CHÙA LÂM QUANG
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG VỚI CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN TẠI CHÙA LÂM QUANG - 09/10/2019
PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY PHƯỜNG VÀ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ, CẢM TÌNH ĐẢNG NĂM 2019
PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY PHƯỜNG VÀ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ, CẢM TÌNH ĐẢNG NĂM 2019 - 09/10/2019
Đoàn phường 3 phối hợp với công ty FPT Telecom Chi nhánh Gò Vấp tiến hành ra quân dọn vệ sinh và treo các banner tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông tại khu vực đất trống trước công
Đoàn phường 3 phối hợp với công ty FPT Telecom Chi nhánh Gò Vấp tiến hành ra quân dọn vệ sinh và treo các banner tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông tại khu vực đất trống trước công - 03/10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT