Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Khu phố 5

KHU PHỐ 5
Stt Tổ dân phố Họ tên Chức vụ Năm sinh Địa chỉ cư ngụ Điện thoại liên lạc
Nam Nữ
62 Kp 05 Đoàn Thị Hai Khu phố trưởng 1952 25 Nguyễn Tuân 0835880379-0938371962
63 Kp 05 Phạm Chín Khu phố phó 1963 24/5 Lê Lai 0839852685-01218707446
64 30 Phan Thế Thôi Tổ trưởng 12/36 Nguyễn Tuân 0839853621
65 30 Trương Đình Mai Tổ phó 12/28 Nguyễn Tuân 0839856690
66 31 Hoàng Duy Đức Tổ trưởng 166/5/7 Lê Lợi 0988559878
67 31 Võ Thị Nhật Hay Tổ phó 166/5/10 Lê Lợi 0936723921
68 32 Phạm Chín Tổ trưởng 1963 24/5 Lê Lai 0839852685-01218707446
69 32 Phạm Văn Hào Tổ phó 15 Lê Lai 0988561568-0837851127
70 33 Đào Lê Minh Nga Tổ trưởng 24/10 Lê Lai 0979434063
71 33 Trần Anh Dũng Tổ phó 24/17 Lê Lai 0903519237
72 34 Vũ Thị Hanh Tổ trưởng 65/16 Lê Lai
73 34 Trần Thanh Lệ Chi Tổ phó 63/10 Lê Lai 0839856921
74 35 Trần Thị Kim Loan Tổ trưởng 17 Nguyễn Tuân 0979276541
75 35 Phạm Thu Vân Tổ phó 15/1 Nguyễn Tuân 0902831219
76 36 Phạm Đức Hoan Tổ trưởng 30/18 Nguyễn Tuân 0913741482-0839856158
77 36 Trần Thị Kim Trúc Tổ phó 30/6 Nguyễn Tuân 01684702594
78 37 Lê Thị Chim Tổ trưởng 112/25/2 Nguyễn Thái Sơn 0839852903
79 37 Nguyễn Thị Lộc Tổ phó 158A7 Lê Lợi 0839852685-0839853004

 
Tin bài mới nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT