Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Khu phố 12

Khu Phố 12
Stt Tổ dân phố Họ tên Chức vụ Năm sinh Địa chỉ cư ngụ Điện thoại
liên lạc
Nam Nữ
1 Cao Văn Nghiễn Khu phố trưởng 1941 239/3 Nguyễn Văn Công 01654071226
2 Thiều Công Thành Khu phố phó 1954 245 NguyễnVăn Công 0989675699
3 78 Nguyễn Thị Thùy Trinh Tổ trưởng 1978 112/835-T1 Nguyễn Kiệm 0933315492
4 Nguyễn Hoài Thiện Tổ phó 1971 103/44/12 Đường số 1 01646574712
5 79 Nguyễn Thế Minh Tổ trưởng 1965 103/14/9 Đường số 2 0983644592
6 Huỳnh Thị Son Tổ phó 1981 156/72 Nguyễn Kiệm 839858764
7 80 Hồ Văn Quốc Tổ trưởng 1967 679H/22 Nguyễn Kiệm 0918197915
8 Nguyễn Thị Linh Tổ phó 109/805 Nguyễn Kiệm 01889517175
9 81 Nguyễn Văn Minh Tổ trưởng 1958 112/830 Nguyễn Kiệm 0903345852
10 Nguyễn Thị Lệ Tổ phó 239/16 Nguyễn Văn Công
11 82 Trần Văn Hạnh Tổ trưởng 1959 239/23 Nguyễn Văn Công 0962066865
12 Lê Thị Tý Tổ phó 239/44 Nguyễn Kiệm 0979079017
13 83 Đoàn Quốc Văn Tổ trưởng 1939 270 Nguyễn Văn Công 0839893218
14 Thái Tân Thành Tổ phó 1947 254/1 Nguyễn Văn Công 01634448001
15 84 Cao Thị Thanh Tổ trưởng 1979 228 Nguyễn Văn Công 01684639269
16 Bùi Thị Thoa Tổ phó 1958 216/7/17 Nguyễn văn Công 0907935926

 
Tin bài mới nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT