Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Khu phố 10

Khu Phố 10
Stt Tổ
dân phố
Họ tên Chức vụ Năm sinh Địa chỉ cư ngụ Điện thoại
liên lạc
Nam Nữ
1 Nguyễn Đức Hùng Khu phố trưởng 1958 785/74 Nguyễn Kiệm 0983777703
2 Võ Thành Long Khu phố phó 1953 437/5 Nguyễn Văn Công 0907303332
3 64 Trần Văn Thanh Tổ trưởng 1953 785/68 Nguyễn Kiệm 01687593004
4 Trần Thị Thảo Trang Tổ phó 1968
5 65 Đỗ Thị Thu Hường Tổ trưởng 1952 785/30 Nguyễn Kiệm 0938301009
6 Nguyễn Gia Nhân Tổ phó 01683879507
7 66 Nguyễn Thị Ngọc Trai Tổ trưởng 1945 123/955F Nguyễn Kiệm 0988330679
8 Nguyễn Tôn Hoàng Tổ phó 0909622322
-0838943210
9 67 Phan Quốc Minh Tổ trưởng 1957 0918258302
10 Nguyễn Thị Hương Tổ phó 0987179490
11 68 Nguyễn Đình Sơn Tổ trưởng 1953 437/4 Nguyễn Văn Công 0909297818
12 Trần Văn Sỉ Tổ phó
13 69 Đinh Văn Hậu Tổ trưởng 1962 452/11 Nguyễn Văn Công 0907489066
14 Trần Thị lan Tổ phó 01268787000
15 70 Đào Nguyên Hằng Tổ trưởng 1936 121/925C Nguyễn Văn Công 01228908974
16 Huỳnh Thị Thu Hà Tổ phó


 
Tin bài mới nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT