Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Khu phố 1

KHU PHỐ 01
Stt Tổ
dân phố
Họ tên Chức vụ Năm sinh Địa chỉ cư ngụ Điện thoại liên lạc
Nam Nữ
1 Kp 01 Nguyễn Văn Có Khu phố trưởng 1954 34/14 Đường số 07 0903 187 554
2 KP 01 Nguyễn Thị Hoài Khu phố phó 1950 778 Nguyễn Kiệm Lô 26 0904880429 - 0838478990
3 01 Trần Kim Loan Tổ trưởng 1953 782/60 Nguyễn Kiệm 0839855643
4 01 Nguyễn Thị Hoa Tổ phó 782/32A Nguyễn Kiệm 0838943398
5 03 Nguyễn Hoàng Mai Tổ trưởng 1958 782/82 Nguyễn Kiệm 0936357327-08354490268
6 03 Trần Văn Bằng Tổ phó 1960 782/110 Nguyễn Kiệm 0838940711
7 04 Trần Đức Thắng Tổ trưởng 1959 331/2 Lê Lợi 0903397354-0902324358
8 04 Tổ phó
9 05 Võ Quý Thảo Tổ trưởng 0985998819
10 05 Tổ phó 1973 818/34 Lê Lợi
11 06 Nguyễn Văn Có Tổ trưởng 1954 34/14 Đường số 07 0903 187 554
12 06 Trần Thị Trúc Đào Tổ phó 1977 34/18/2/5 Đường số 7 01229113279
13 07 Cao Văn Sỏi Tổ trưởng 1959 780 Nguyễn Kiệm 0902507855
14 07 Lâm Quang Thống Tổ phó 1961 18 Nguyễn Kiệm 0839852760

 
Tin bài mới nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT