Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Hội nghị triển khai học tập 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị triển khai học tập 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
PHUONG3GOVAP.COM »
01/07/2019 | 08:13
Hội nghị triển khai học tập 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Đảng ủy Phường về tổ chức Hội nghị triển khai học tập 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/5/1969-10/5/2019). Vào lúc 8 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm tổ chức Hội nghị ADORA, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học Viện Cán bộ thành phố đã giới thiệu cho trên 700 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Phường ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.Sau buổi học tập cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường thực hiện tuyên truyền, tổ chức nhiều loại hình hoạt động và phổ biến nội dung Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đến cán bộ, đoàn viên, hội viên. Với tinh thần học tập khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành nội dung của kế hoạch đề ra.
Lên đầu trang   Trở lại  
 
Học tập Nghị quyết
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI - 14/07/2015
Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị trung ương 10 Ban chấp hành Trung ương khóa XI - 14/07/2015
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - 04/08/2016
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05- CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG - 15/06/2017
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII - 17/10/2017
Đảng ủy phường 3 tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các - 24/04/2018
Đảng ủy phường 3 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - 01/09/2018
Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 14/03/2019
Hội nghị triển khai học tập 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - 01/07/2019
 
Tin bài mới nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT