Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường tiếp xúc cử tri phường 3 sau kỳ họp lần thứ nhất, trước kỳ họp lần thứ hai hội đồng nhân dân quận, phường khóa X

Đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường tiếp xúc cử tri phường 3 sau kỳ họp lần thứ nhất, trước kỳ họp lần thứ hai hội đồng nhân dân quận, phường khóa X
PHUONG3GOVAP.COM »
13/09/2016 | 09:35
Ngày 28/7/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường với cử tri phường 3 sau kỳ họp lần thứ nhất, trước kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân dân quận, phường 3 do Ông Vũ Anh Tài – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường – chủ trì Hội nghị...
» Kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

        Ngày 28/7/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường với cử tri phường 3 sau kỳ họp lần thứ nhất, trước kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân dân quận, phường 3 do Ông Vũ Anh Tài – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường – chủ trì Hội nghị.

        Đến tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri phường 3 có sự tham dự của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận là bà Võ Thị Xuân Danh và bà Nguyễn Thị Bạch Yến cùng 34 đại biểu Hội đồng nhân dân phường và hơn 200 cử tri đại diện cho cử tri phường tham dự hội nghị.

        Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Bạch Yến đại diện cho tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ nhất và thông báo kết quả bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận như sau:

        Về Hội đồng nhân dân quận;

1. Bà Trần Thị Diệu Thúy/Bí thư quận ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận;

2. Ông Thân Trọng Minh/UVTV Quận ủy được bầu giữ chức vụ P.CT thường trực HĐND quận;

3. Bà Lê Thị Kim Hạnh/nguyên P.CT UBND quận được bầu giữ chức vụ P.CT HĐND quận;

4. Bà Trần Thị Thanh Nhàn/UVTV Quận ủy được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban KT-XH HĐND quận;

5. Bà Trần Thị Liên Sơn/nguyên P.CT UBND phường 17 được bầu giữ chức vụ P. Trưởng Ban KT-XH HĐND quận;

6. Ông Lê Thông Phan/UVTV Quận ủy được bầu giữ chức vụ Trưởng ban pháp chế HĐND quận;

7. Ông Nguyễn Song Luân/ Nguyên P.CT UBND phường 8 được bầu giữ chức vụ P. Trưởng Ban pháp chế HĐND quận.

        Về Ủy ban nhân dân quận:

1. Ông Lê Hoàng Hà/CT UBND quận tiếp tục được bầu giữ chức vụ CT UBND quận;

2. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa/ P.CT UBND quận tiếp tục được bầu giữ chức vụ P.CT UBND quận;

3. Ông Trần Văn Tịnh/ P.CT UBND quận tiếp tục được bầu giữ chức vụ P.CT UBND quận;

4. Ông Đỗ An Khang/Chủ tịch HĐQT Cty.TNHH MTV DVCI được bầu giữ chức vụ P.CT UBND quận;

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà/Bí thư đảng ủy-CT UBND phường 14 được bầu giữ chức vụ P.CT UBND quận.

        Đồng thời thông báo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ hai của Hội đồng nhân dân quận khóa X.

Đại biểu Nguyễn Thị Bạch Yến đại diện cho tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận phát biểu tại hội nghị

        Đại biểu Đào Thị Dung báo cáo kết quả kỳ họp HĐND phường lần thứ nhất và thông báo kết quả bầu các chức danh của HĐND phường 3 khóa X cụ thể như sau:

Về Hội đồng nhân dân phường:

1. Ông Nguyễn Chí Kiên/Bí thư đảng ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường;

2. Bà Đào Thị Dung/nguyên P.CT UBND phường được bầu giữ chức vụ P.CT HĐND phường;

3. Bà Hà Thị Diệu Thúy/Chủ tịch Hội LHPN được bầu giữ chức vụ Trưởng ban KT-XH HĐND phường;

4. Ông Ngô Đình Vũ/P.CT HĐMV Giáo xứ Mân Côi được bầu giữ chức vụ P. Trưởng Ban KT-XH HĐND phường;

5. Ông Ngô Xuân Lộc/P.CN UBKT Đảng ủy phường được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường;

6. Ông Nguyễn Viết Hường/P.CT Hội CCB phường được bầu giữ chức vụ P.Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường;

Về Ủy ban nhân dân phường:

1. Ông Võ Minh Trí/CT UBND phường tiếp tục được bầu giữ chức vụ CT UBND phường;

2. Bà Võ Thị Xuân Danh/P.CT UBND phường tiếp tục được bầu giữ chức vụ P.CT UBND phường;

3. Ông Lê Đình Bảy /P.CT UBND phường tiếp tục được bầu giữ chức vụ P.CT UBND phường;

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh/Công chức UBND phường được bầu giữ chức vụ P.CT UBND phường.

        Đồng thời thông báo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ hai của Hội đồng nhân dân phường khóa X.

Đại biểu Đào Thị Dung báo cáo kết quả kỳ họp HĐND phường lần thứ nhất