Liên kết website
Hiến pháp 2013
Giải quyết khiếu nại tố cáo
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu thông tin người nộp thuế
thông tin tuyên truyền
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Tính đến ngày 05/9/2018)

STT TÊN DANH MỤC CHI TIẾT
1  * Lĩnh vực Tôn giáo (QĐ 6038/QĐ-UBND 29/12/2018) Xem tại đây
Xem tại đây
2  * Lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo (QĐ 875/QĐ-UBND ngày 03/3/2016) Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
3  * Lĩnh vực Xóa đói giảm nghèo (QĐ 1235/QĐ-UBND ngày 18/3/2016)
Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
4  * Lĩnh vực Hộ tịch (QĐ 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018)
Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
5  * Lĩnh vực Chứng thực (QĐ 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 và 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018) Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
6  * Lĩnh vực Hòa giải cơ sở (QĐ 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 và QĐ 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018) Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
7  * Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (QĐ 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018) Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
8  * Lĩnh vực Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (QĐ 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016) Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
9  * Lĩnh vực Thể thao (QĐ 3814/QĐ-UBND ngày 26/7/2016) Xem tại đây
Xem tại đây
10  * Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (QĐ 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Xem tại đây
Xem tại đây
11  * Lĩnh vực Thư viện (QĐ 5032/QĐ-UBND ngày 26/9/2016) Xem tại đây
Xem tại đây
12  * Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (QĐ 5079/QĐ-UBND ngày 14/11/2018) Xem tại đây
Xem tại đây
13  * Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (QĐ 2375/QĐ-UBND ngày 04/6/2018, QĐ 1235/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 và QĐ 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
14  * Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
15  * Lĩnh vực Chính sách có công (290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017) Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
16  * Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (QĐ 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Xem tại đây
Xem tại đây
17  * Lâm nghiệp (QĐ 5694/QĐ-UBND ngày 25/10/2017) Xem tại đây
Xem tại đây
18 * Lĩnh vực Dân tộc (QĐ 3847/QĐ-UBND ngày 27/7/2016)Xem tại đây
Xem tại đây
19 * Lĩnh vực Hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế (QĐ 3150/QĐ-UBND ngày 31/7/2018)Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây
20 * Lĩnh vực phát triển nông thôn (QĐ 2610/QĐ-UBND ngày 20/6/2018)Xem tại đây
Xem tại đây
21 * Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em (QĐ 2375/QĐ-UBND ngày 04/6/2018)Xem tại đây
Xem tại đây
 
Tin bài mới nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thái độ & hiệu quả phục vụ của nhân viên ủy ban như thế nào?
Lịch công tác
Ý kiến đóng góp của công dân
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Bản tin Phường 3
Lắng nghe sửa chữa
Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tra cứu giá trị sử dung thẻ BHYT